Çay Gübreleme Hakkında Kurulun Duyurusu

Rize Umumi Hıfzısıhha Kurulundan Çay Gübrelemek İçin Rize'ye Gelecekler İçin Duyuru
Çay Gübreleme Hakkında Kurulun Duyurusu
Kıymetli Rizeli hemşehrilerimiz,
Koronavirüs salgını ile mücadele ülkemizin tamamımda olduğu gibi ilimiz Rize’de hassasiyetle sürdürülmektedir.  Bu kapsamda salgının İlimizde yayılmaması için devletimizin aldığı önlemlerin yanında, ilimize özgü bazı önlemlerin de alınması hayati önem taşımaktadır.
Son günlerde değişik nedenlerle ve özellikle çay gübrelemesi işi için Rize’ye il dışından vatandaşlarımız gelmektedirler. Takdir edersiniz ki içinden geçtiğimiz hassas süreçte en asgari seviyede seyahat etmek ve kişisel karantina esastır. Vatandaşlarımızın ve Üreticilerimizin  şu an içinde bulunduğumuz kritik günlerde ilimize gelmemesi ve bu işi birinci sürgün sonuna ertelemesinin Covid-19 Virüsünün yayılımını en aza indireceği açıktır. Bu konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Rize Ticaret Borsası Başkanı başta olmak üzere Rize Ziraat Odası Başkanı, Pazar ziraat odası başkanı, İl Tarım Md ve RTEÜ Çay Araştırma Merkezinin Tavsiye ve uyarıları olmuştur.
Bahsi geçen kuruluşlarca yapılan açıklamalarda yaş çay gübreleme işinin birinci sürgün sonunda yapılmasının çay kalitesinde ve veriminde hiçbir kayba yol açmayacağı, bitkinin kış boyunca dinlendiği, gerekli enzimleri topraktan almasından dolayı bitkisel olarak herhangi bir eksikliğinin olmadığı ifade edilmiştir. Hatta gübrenin ikinci sürgün başlarında verilmesinin daha faydalı olacağının da altı çizilmiştir.
Bu doğrultuda hemşehrilerimizden beklentimiz olağanüstü durumlar hariç Rize iline gelmemesi, gelişlerde yoğun yol ve sağlık kontrolleri yapıldığı ve Rize iline gelmek mecburiyetinde olanların 14 gün ev karantinasına alınacağının bilinmesi önem arz etmektedir.
Bu yüzden hemşehrilerimizden bu seneye mahsus olmak üzere beklentimiz ilimize gelişlerini ertelemeleridir.
https://www.guneysu.gen.tr adresinden 16 Temmuz 2024, 13:10 tarihinde yazdırılmıştır.